Logo


  • direka oleh Muhammad Hakim B. Jasmani.
  • berbentuk 'D' sinonim dengan nama kelas kami iaitu kelas D.
  • di dalam huruf D ini mengandungi nama-nama panggilan setiap ahli kelas PISMP D Ambilan Januari 2010 iaitu seramai 23 orang