Isnin, 6 Oktober 2008

asal usul bahasa melayu, sistem bahasa melayu

Asal Usul Bahasa Melayu
Bangsa yang terawal menduduki negara ini merupakan bangsa yang melahirkan orang asli di Semenanjung, papua New Guie dan Australia. Kumpulan ini dikenali sebagai Melayu-Proto. Mereka datang pada tahun 2500 sebelum Masihi(SM) dan mengembara ke daerah-daerah di Asia Tenggara. Golongan ini juga dikenali sebagai Indo-Melayu. Golongan ini menggunakan Gua Cha (Kelantan) dan Gua Niah (Sarawak).
Pada tahun 1500 SM, golongan kedua dari Yunan pula datang dengan kebudayaan yang lebih tinggi serta menduduki daerah-daerah subur di persisiran pantai dan kuala sungai. Kumpulan ini dikenali sebagai Melayu Deutro. Kumpulan ini membawa tamadun yang lebih maju daripada kumpulan Melayu Proto. Golongan ini mahir dalam bidang pelayaran dan kedatangan mereka ke serata Asia Tenggara dikaitkan dengan teori Gelombang. Mereka datang ke Asia Tenggara pada zaman logam. Ini menyebabkan golongan Melayu-Proto lari ke kawasan-kawasan lain seperti ke hutan belantara, lembah dan kawasan gunung. Golongan Melayu Deutro ini juga mahir dalam ilmu pelayaran dan mereka belayar ke pulau-pulau di seluruh kepulauan melayu dan membuka penempatan yang menyebabkan perkembangan bangsa Indonesia dan bangsa Melayu hingga kini. Lama-kelaamaan bangsa ini semakin maju dan kehidupan bermasyarakat mereka semakin berkembang.
Kumpulan Melayu-Proto dan Melayu Deutro dikenali sebagai Austronesia. Oleh sebab, kawasan yang didatangi luas dan terpisah-pisah maka berkembang pelbagai bahasa di daerah masing-masing.
Rumpun Dan Salasilah Bahasa Melayu
Bahasa Austronesia ialah satu rumpun bahasa yang tergolong dalam satu filum bahasa Austris bersama-sama dengan rumpun bahasa Austroasia dan Tibet-China. Pembahagian keluarga bahasa ini ditunjukkan dalam rajah 1.1 di bawah.
F:\BAHASA MELAYU\arkib2002.asp_files\STPM_B4.gif
Rumpun bahasa Austronesia pula terbahagi kepada empat cabang iaitu;
i. Bahasa-bahasa di Kepulauan Melayu(Nusantara)
ii. Bahasa-bahasa Polinesia (bahasa-bahasa di Hawaii,Moari,Tonga, dan Moari)
iii. Malenesia (bahasa-bahasa di Fiji, Irian, dan New Caledonia)
iv. Mikronesia (bahasa-bahasa di kepuluan Gilbert, Carolina, Marshall dan Marianna)
Rumpuan bahasa Austronesia dapat digambarkan dalam rajah di bawah.
F:\BAHASA MELAYU\arkib2002.asp_files\STPM_B5.gif
Bahasa_bahasa Austronesia tersebar luas meliputi kepulauan Lautan Teduh dari Pulau Easter di sebelah timur dan kepulauan Asia Tenggara di sebelah barat. Bahasa Melayu merupakan subkeluarga daripada keluarga Indonesia.
Cabang-cabang Nusantara mempunyai kira-kira 200 hingga 3000 bahasa yang tersebar di Kepulauan Melayu dan boleh dibahagikan kepada 16 golongan bahasa seperti;
a) Golongan Filipina : antaranya Tagalog, Bikol dan Bisaya
b)
Golngan Sumatera : Antaranya Acheh, Gayo , Lampung
c)
Golongan Jawa : Sunda, Jawa dan Madura.
d)
Golongan Kalimantan
e)
Golongan Tomini
f)
Golongan Toraja
g)
Golongan Gorontalo
h)
Golongan Bali-Sasak
i)
Golongan Loinang
j)
Golongan Muna-Butung
k)
Golongan Sulawesi
l)
Golongan Bungku-Laki
m)
Golongan Bima-Sumba
n)
Golongan Ambon Timor
o)
Golongan Sula-Bacon
p)
Golongan Halmera Selatan Irian Jaya
Bahasa Melayu Kuno menjadi salah satu daripada bahasa Austronesia telah mengalami banyak perubahan. Fenomena ini biasa berlaku dalam proses perkembangan sesuatu bahasa. Bahasa Melayu kuno telah melahirkan banyak bahasa baru yang tinggal dalam satu kawasan tertentu. Maka timbullah batas georgafi yang bersifat linguistik. Penduduk di kawasan geografis linguistik ini bertutur dalam beberapa variasi bahasa yang disebut dialek. Dialek-dialek ini berkembang dan digunakan dalam pertuturan sekelompok masyarakat. Kelompok masyarakat lain akan mengalami kesukaran untuk memahami dialek kerana perubahan bunyi dan pembentukan perkataan baru.

Fenomena ini boleh dilihat daripada rajah di bawah.
F:\BAHASA MELAYU\arkib2002.asp_files\STPM_B6.gif
Dialek-dialek dan sub Dialek Bahasa Melayu
F:\BAHASA MELAYU\arkib2002.asp_files\STPM_B7.gif

FUNGSI BAHASA MELAYU

Jika diteliti, kita boleh mengatakan bahawa bahasa kebangsaan mempunyai fungsi perpaduan. Maksud fungsi perpaduan ialah menimbulkan sikap bersatu terhadap kesetiaan bahasa. Misalnya, apabila orang berlainan bangsa bertemu, mereka dapat mengeratkan hubungan di antara satu sama lain dengan penggunaan bahasa kebangsaan.
Sebagai bahasa utama bagi negara yang baru terlepas daripada penjajahan, Bahasa Melayu juga mempunyai peranan sebagai bahasa rasmi negara. Bahasa rasmi bermaksud bahasa yang digunakan dalam urusan pentadbiran kerajaan, sistem pendidikan negara, urusan perniagaan dan upacara-upacara rasmi. Bahasa kebangsaan biasanya satu bagi setiap negara, tetapi bahasa rasmi tidak demikian. Bahasa rasmi boleh lebih daripada satu, mungkin dua, tiga atau empat bagi sesebuah negara. Bahasa Melayu menjadi bahasa rasmi negara bukan sejak bermula kemerdekaan, sebaliknya hanya bermula pada tahun 1969.
Bahasa Melayu, dan bukan bahasa lain, digunakan sebagai bahasa rasmi kerana beberapa sebab, Bahasa Melayu sudah menjadi bahasa kebangsaan dan berupaya mengambil alih fungsi Bahasa Inggeris, maka layaklah Bahasa Melayu dijadikan bahasa rasmi. Bahasa Melayu juga dapat difahami oleh semua kaum di negara ini, maka dalam urusan rasmi, rakyat tidak menghadapi masalah menggunakan Bahasa Melayu.
Setelah menjadi bahasa rasmi, keupayaan Bahasa Melayu perlu diperkukuhkan. Untuk itu, Bahasa Melayu dijadikan bahasa pengantar di sekolah bermula pada tahun 1970. Menteri Pelajaran ketika itu, Abdul Rahman Yaakob telah mengarahkan semua sekolah kebangsaan aliran Inggeris menggunakan Bahasa Melayu secara berperingkat-peringkat. Kini Bahasa Melayu telah menjadi bahasa pengantar bukan sahaja di sekolah, malah ke peringkat universiti. Penggunakan bahasa pengantar ini akan mewujudkan satu suasana kebangsaan yang membabitkan semua rakyat tanpa mengira kaum. Dengan itu, sistem pendidikan nasional dapat dicapai.

Sistem Bunyi Bahasa Melayu

Bahasa Melayu mempunyai sistem bunyi yang tersendiri dan untuk menguasai kemahiran bertutur dalam bahasa Melayu dengan baik dan berkesan, seseorang pengguna bahasa perlulah mempunyai pengetahuan yang mendalam tentangnya.
Kajian bunyi lazimnya terbahagi kepada dua bidang, iaitu fonetik dan fonologi. Fonetik mengkaji bunyi bahasa dari segi penyebutan dan pendengaran atau sifatnya. Fonologi pula mengkaji bunyi-bunyi yang berfungsi dalam sesuatu bahasa.

ALAT PERTUTURAN DAN FUNGSINYA

F:\BAHASA MELAYU\sistem bm_files\STPM_BM941a.gif

1.
Bibir atas
11.
Tengah lidah
2.
Bibir bawah
12.
Belakang lidah
3.
Gigi atas
13.
Akar lidah
4.
Gigi bawah
14.
Epiglotis
5.
Gusi
15.
Pita suara
6.
Lelangit keras
16.
Rongga tekak
7.
Lelangit lembut
17.
Rongga Hidung
8.
Anak tekak
18.
Rongga mulut
9.
Hujung lidah
19.
Rahang
10.
Hadapan lidah
20.
Tenggorok

FUNGSI ALAT PERTUTURAN

Lidah

Lidah ialah alat artikulasi yang terpenting dan paling aktif dalam pengeluaran bunyi bahasa. Lidah terbahagi kepada empat bahagian, iaitu hujung lidah, tengah lidah, hadapan lidah, dan belakang lidah. Pembahagian ini membolehkan lidah membuat deskripsi pelbagai jenis penghasilan bunyi. Bahagian hadapan lidah, tengah lidah dan belakang lidah penting dalam pengeluaran bunyi-bunyi vokal, iaitu bunyi vokal hadapan, tengah dan belakang. Hujung lidah merupakan bahagian paling aktif dan boleh digerakkan ke mana-mana bahagian mulut untuk membuat penyekatan.

Gigi

Gigi juga berperanan dalam penghasilan bunyi bahasa tetapi peranannya tidaklah aktif. Kedudukannya yang statik dan sentiasa digunakan sebagai penampan aliran udara dalam penghasilan bunyi. Penampan aliran udara inilah yang menghasilkan bunyi.

Bibir

Bibir adalah alat artikulasi yang terletak pada bahagian luar rongga mulut. Bibir terdiri daripada otot-otot kenyal yang boleh dihamparkan dan dibundarkan dan berperanan mengeluarkan bunyi yang berbagai-bagai. Bibir juga menjadi sempadan paling luar daripada rongga mulut. Bibir juga berfungsi membuat sekatan kepada udara yang keluar daripada rongga mulut.

Gusi

Gusi merupakan bahagian yang embung dan menurun dari gigi ke bahagian dalam rongga mulut. Organ ini digunakan sebagai daerah sebutan dengan bantuan hujung lidah yang berfungsi membuat penyekatan.
Lelangit
Lelangit dapat dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu lelangit keras dan lelangit lembut. Lelangit lembut menganjur dari sempadan lelangit keras hingga ke akhir rongga mulut. Lelangit keras bermula dari sempadan gusi di bahagian hadapan atas rongga mulut dapat diturunnaikkan untuk menutup atau membuka saluran rongga tekak terus ke rongga hidung. Apabila dinaikkan, rongga mulut akan terbuka dan udara akan keluar melalui rongga mulut dan apabila diturunkkan, rongga mulut akan tertutup dan udara terpaksa keluar melalui rongga hidung.
Rongga Hidung
Terletak di atas rongga mulut yang dipisahkan oleh lelangit. Rongga hidung boleh dibuka atau ditutup, bergantung kepada keadaan sama ada anak tekak dan lelangit lembut dinaikkan atau tidak.

Pita Suara

Pita suara terletak dalam ruang tenggorok (halkum) dan amat penting dalam penghasilan bunyi. Proses pengeluaran suara berlaku dengan cara memperluas dan mempersempit lubang yang terdapat di antara dua keping selaput nipis berkenaan.
F:\BAHASA MELAYU\sistem bm_files\STPM_BM942.gif
JENIS-JENIS BUNYI

Bunyi Vokal

Bunyi vokal terhasil apabila udara keluar daripada rongga mulut tidak mengalami sekatan atau himpitan. Bunyi vokal juga dipengaruhi oleh pengaruh lidah, keadaan rongga mulut dan bentuk bibir.
Kedudukan vokal-vokal dapat dilihat seperti berikut:
F:\BAHASA MELAYU\sistem bm_files\STPM_BM943.gif

PENGHASILAN BUNYI VOKAL

Vokal Depan Sempit (i)
Untuk mengeluarkan bunyi vokal ini, depan lidah dinaikkan hingga hampir menyentuh lelangit keras, sementara hujung lidah didekatkan pada gusi.
Lelangit lembut diangkat untuk menutup rongga hidung. Udara dari paru-paru melalui rongga mulut sambil menggetarkan pita suara tanpa sekatan, halangan atau himpitan yang boleh menyebabkan geseran kedengaran. Bibir berada dalam keadaan terhampat.
Contoh: bilik, titik, ipar, jari, cari
Vokal Depan Separuh Sempit (e)
Untuk menghasilkan bunyi ini depan lidah dinaikkan, tetapi tidaklah setinggi membunyikan vokal (i).
Contoh: kole, tauge, bendi, elok

Vokal Depan Separuh Luas

Untuk mengeluarkan vokal ini depan lidah diturunkan sepertiga dari kedudukan untuk mengeluarkan vokal ( e ). Kedudukan alat pertuturan adalah sama seperti semasa mengeluarkan bunyi vokal (i) dan (e).
Contoh: tauke, gelek, gesek, gerek
Vokal Depan Luas ( a)
Untuk mengeluarkan bunyi vokal ini, depan lidah diturunkan serendah-rendahnya. Lelangit lembut berkeadaan terangkat rapat ke belakang tekak dan menutup rongga hidung. Kedudukan alat pertuturan lain adalah sama seperti menghasilkan vokal (i), dan (e).
Contoh: anak, pandai, landai, anting, siapa, takat
Vokal Belakang Sempit (u)
Dihasilkan dengan mengangkat belakang lidah setinggi mungkin ke atas, tetapi tidak menutup ruang aliran udara. Bentuk bibir dibundarkan.
Contoh: ubat, ulat, undang, udang, ulang
Vokal Separuh Sempit ( o )
Dihasilkan dengan menurunkan belakang lidah 1/3 di antara tempat yang paling tinggi dan tempat yang paling rendah. Keadaan bibir pula dibundarkan.
Contoh: obor, solo, polo, toko, orang

Vokal Belakang Separuh Luas

Dihasilkan apabila belakang lidah diturunkan 1/3 daripada kedudukan separuh sempit dan bentuk bibir turut dibundarkan. Vokal ini tidak terdapat dalam bahasa Melayu.

Vokal Tengah

Dihasilkan dengan meletakkan lidah seperti biasa di lantai rongga mulut. Bahagian tepi lidah dilengkungkan sedikit, manakala rongga mulut berkeadaan sederhana luasnya.
Contoh: enam, empat, kenduri, gerai

DIFTONG

F:\BAHASA MELAYU\sistem bm_files\STPM_BM944.gif

Gabungan bunyi vokal dinamakan diftong. Diftong terbentuk apabila berlaku pengeluncuran bunyi-bunyi vokal. Satu vokal mengeluncur dari satu vokal kepada vokal yang lain. Terdapat 3 jenis diftong.
a. (ai): sampai, salai, gulai, sungai, cuai, landai
b. (au): lampau, silau, garau, surau, pukau
c. (oi): amboi, dodoi, adoi, sepoi, boikot.

pendapat al-ghazali, ibnu kkhaldun dan laura chapman

Al-ghazali..
Al-Ghazali adalah seorang ahli falsafah islam yang terunggul bukan sahaja dikalangan umat islam malah di kalangan para karyawan barat juga. Keagungan al-Ghazali memberi kesan yang mendalam dalam jiwa kaum muslimin dari segi pemikiran dan juga pekertinya yang juga memang terpuji. Keilmuannya yang sangat luas khususnya dalam bidang falsafah, usul, fekah, ilmu kalam, tasawuf, kemasyarakatan, pendidikan, politik dan juga kesenian serta dengan penulisan buku yang banyak maka wajarlah beliau digelar sebagai “Hujjatul Islam “.
Nama sebenar Al-Ghazali ialah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Tusi al-Ghazali. Dilahirkan di Tus pada 1058M berhampiran Bandar Meshad di Khorasan, Iran. Perkataan al-Ghazali berasal dari tempat kelahirannya iaitu Gazalah atau pekerjaan bapanya sebagai penenun dan penjual kain, Ghazzal.
Zaman kanak-kanaknya dihabiskan dengan mempelajari ilmu usuluddin dan fiqah syafii. Ketika berusia 20 tahun pada tahun 1077M, beliau telah pergi ke madrasah Nizammiyah di Nirharpur. Menjadi pelajar kepada Abu Al’maali al Juwayni yang dikenali sebagai imam al-Haramayni merupakan seorang ulama yang terkenal pada zaman itu. Melalui bimbingannya, beliau telah mempelajari usulludin, ilmu kalam, sains, tabii, falsafah dan ilmu logik. Imam Haramayni memiliki kehebatan yang luar biasa sehingga menyebabkan semua hadirin menangis setiap kali membicarakan tentang sejarah ahli sufi dan makam mereka. Beliau juga memperkenalkan teori logik dan ilmu falsafah kepada al-ghazali. Namun ilmu yang menjadi keutamaan al-ghazali ialah ilmu kalam.
Al-Ghazali dikatakan seorang yang mempunyai kepintaran luar biasa, alim dan dianggap sebagai seorang yang mencintai ilmu pengetahuan. Dalam bidang kesenian, al-Ghazali mengemukakan teori estetika. Teori ini menyentuh aspek keindahan yang terdapat pada sesebuah karya seni. Keindahan menurut al-ghazali adalah nikmat yang tersendiri yang dihayati kerananya dan bukan untuk tujuan yang lain. Keindahan sesuatu benda itu terletak pada kesempurnaannya yang disedari melalui sifatnya.
Al-Ghazali tidak menumpukan perhatiannya kepada karya seni dalam bentuk fizikal. Ini kerana beliau berpendapat sesebuah karya seni yang dinilai daripada aspek fizikal sebenarnya hanyalah untuk tuntutan jasmani. Bagi al-Ghazali, manusia yang taksub dengan kebendaan tidak akan berjaya menjejak kebahagiaan hakiki tetapi akan terus menerus hanyut dalam kancah kehancuran. Selain itu, segala yang ditanggapi yang melahirkan nikmat dan kepuasan bergantung kepada orang yang membuat tanggapan itu. Sesebuah karya seni yang dihargai dan diamati akan dapat melahirkan kepuasan pada penghayat seni itu sendiri. Ini merumus kepada segala yang indah akan dikasihi kerana yang indah memberi atau mendatangkan kepuasan kepada penghayatnya.
Keindahan alam semulajadi merumuskan tuhan yang menciptakannya kerana yang menciptakannya ialah tuhan yang indah. Keindahan tuhan dapat dipersepsikan melalui kuasa pancaindera dan oleh ‘ mata hati ‘ . al-Ghazali melihat keindahan daripada segi dalaman yang bersabit dengan nilai-nilai kerohanian, etika dan keagamaan. Keindahan alam luaran atau syahadah dapat dipersepsi oleh pancaindera yang lima dan didapati oleh sesiapa sahaja manakala keindahan dalaman manusia yang dapat dihayati melalui mata hati lebih peka, lebih seni daripada pancaindera yang lima.
Seni menurut pandangan al-Ghazali adalah sesuatu yang tidak dinafikan bahawa hubungan seni dengan kehidupan manusia tidak boleh dipisahkan. Manusia tidak boleh terpinggir dengan seni namun kehadiran seni itu wajar tidak memisahkan akidah manusia. Dalam perspektif islam, seni boleh dibahagikan kepada dua tujuan iaitu yang pertama ialah suatu alat bagi manusia mencapai matlamat lebih tinggi dan bermakna iaitu untuk mencapai kbahagiaan dunia dan akhirat manakala yang kedua pula ialah seni melupakan suatu penawar bagi seseorang yang mengembara di dunia ini dalam menuju alam akhirat.
Ibnu khaldun…
Ibnu Khaldun adalah seorang tokoh pemikir islam yang unggul terutama dalam bidang sosiologi dan falsafah. Lukisannya yang dikenali sebagai “muqaddimah” atau “prolegomena” menjadi ibu kepada kesusasteraan falsafah sejarah dan sosiologi. ( estidotmy utusan Malaysia, 2002)
Ibnu Khaldun dilahirkan di Tunisia pada 1 Ramadhan tahun 732H .Nama penuh Ibnu Khaldun adalah Abdul Rahman Abu Zin Waliuddin Ibn Muhamad Ibnu Khaldun al-Maliki al-Hadrami. Khaldun adalah gelaran beliau sempena nama datuknya Khaldun daripada suku Hadrami. Nama asal beliau ialah Khalid. Perkataan “khaldun” itu sendiri bermaksud intelek, ulama , pemimpi dan pemikir. Dalam usia yang masih muda, beliau mampu menguasai pelbagai jenis ilmu tafsir, hadis, fikah, maliki, tauhid dan usul fikah.
Ibnu Khaldun meninggal dunia pada 26 ramadhan tahun 808 hijrah ketika berusia 86 tahun. Ibnu khaldun dimakamkan di Mesir pada zaman kerajaan bani uthmaniyah disekitar kawasan permakaman kaum sufi di bab al-nasir ( ghazali Darussalam,1988 )
Menurut Ibnu Khaldun, seni itu suatu kebenaran, keindahan dan kebaikan. Didalamnya juga terkandung nilai-nilai estetika, etika dan logika. Estetika mengandungi unsur-unsur kecantikan, baik susunannya, menarik komposisinya serta indah apabila sesuatu hasil karya itu dihasilkan. Etika itu merujuk kepada elemen –elemen akhlak atau moral yang membina manusia. Logika pula merujuk kepada satu kebenaran yang hakiki. Pengetahuan dalam ssejarah boleh membentuk kerangka kefahaman dalam seni. Pengetahuan dalam sejarah ini tidak dapat dipisahkan daripada kehidupan manusia pada zaman batu sejak kewujudan lukisan di gua Altamira, Sepanyol.
Bagi Ibnu Khaldun, kebenaran dalam kesenian haruslah berpaksikan Allah s.w.t. kesenian dicetuskan dengan niat mendapatkan keredhaan allah.s.w.t. seni dalam islam adalah seni yang mementingkan nilai-nilai akidah, syarak dan akhlak.
Kesenian islam menjadikan al-quran, al-sunnah, ijmak dan qiyas sebagai sumbernya. Dalam seni khat misalnya, terkandung nilai kebenaran pada keesaan allah s.w.t. seni kahat arb adalah anugerah daripda allah kepada manusia.
Keindahan ditafsirkan sebagai kecantikan, keelokkan atau perihal yang menerangkan sesuatau yang indah. Perkataan indah itu sendiri dimengerti sebagai sesuatau yang baik, molek dan bagus. Kesenian yang diciptakan atas seni islam mestilah mengandungi nilai kebaikan dan nilai akhlak. Sedangkan seni yang tidak berbentuk islam diciptakna untuk tujuan takbur, riak menaikkan nafsu syahwat, merosakkan akidah, syarak dan akhlak.
Estetika pula membawa maksud kecantikan, baik susunannya dan keberkesanannya.ia melibatkan psikologi manusia yang berkaitan dengan perasaan. Daripda sudut psikologi, keindahan itu dilihat sebagai sesuatau yang sesuai kepada pancaindera atau deria rasa.
Laura H.Chapman…
Beliau mengemukakan tiga pandangan terhadap seni. Pertama ialah seni adalah untuk masyarakat dan ini b bermakna seni itu perlu disebarkan dan dikongsi. Atas alas an inilah,seni itu tidak boleh digunakan untuk kepentingan sendiri. Seni perlu dikongsi bersama-sama agar semua orang dapat menikmati keindahannya.
Kedua,seni dan kreativiti menjadi satu unsur yang berimaginasi. Ini bermakna seni dan kreativiti perlu bergabung menjadi unsur imaginasi terutamanya dalam menghasilkan sesuatu karya seni.
Pendapat beliau yang ketiga pula ialah beliau lebih menumpukan kepada seni utama iaitu melalui pemerhatian,penerokaan,penghasilan serta apresiasi dan perlanjutan. Ketiga-tiga pendapat Chapman ini menjadi satu unsur yang penting dalam seni.
Selain itu,beliau turut menyatakan melalui seni dapat dihasilkan melalui kaedah penjanaan idea. Umumnya ,dalam menjana idea,pengkarya menetapkan objektif,haluan dan tujuan penghasilan karya, ia dilakukan agar karya yang dihasilakan dapat menepati kehendak sebagaimana objektif penghasilan karya. Sebagai contohnya, guru mestilah membimbing pelajar dalam menetapkan hala tuju penghasilan karya selain menerangkan kaedah menjana idea.Ini membolehkan pelajar dapat menghasilkan karya yang baik.
Di samping itu,beliau turut menyatakan melalui pengolahan dan pemurnian.Proses pengolahan dan pemurnian idea dilakukan bagi mendapatkan kajian visual yang lebih sistematik dan tersusun.Idea perlu diolah dan dimurnikan terlebih dahulu sebelum menghasilkan sesebuah kajian visual.Proses ini digunakan oleh pengkarya untuk memastikan imej atau visual yang hendak dihasilkan atau dipilih bertepatan dengan tema dan objektif penghasilan.Jadi,sudah tentu imej atau visual tersebut dihasilkan tanpa terpesong daripada tema dan objektif.
Selain itu, kemahiran dalam menggunakan bahan .Ini merupakan salah satu kemahiran yang perlu dimiliki terutamanya dalam menghasilkan karya seni agar karya yang terhasil itu bermutu. Pemilihan dan penggunaan bahan yang sesuai penting agar segala karya seni yang dihasilkan nampak kreatif. Contohnya, guru perlu membimbing pelajar untuk mempelajari pengenalan terhadap bahan dan teknik penggunaan serta penghasilan. Para guru perlu menjelaskan melalui demonstrasi dan tunjuk ajar kepada para pelajar supaya pemilihan bahan oleh para pelajar mempunyai makna dan nilai tersendiri.
Pendapat beliau yang terakhir ialah kritikan seni. Kritikan seni penting agar setiap orang dapat memperbaiki sesuatu hasil seni kepada yang lebih baik dan membina keyakinan kepada pelajar. Melalui kritikan seni juga,para pelajar dapat memahami adat,tradisi dan nilai sesuatu masyarakat. Seni adalah untuk masyarakat, Seni dan kreativiti menjadi satu unsur imaginasi.

pengertian pendidikan seni visual

HBAE1103 PSV
1. Pengertian PSV - Proses p’hasil’n karya seni dgn
m’libat’n aspek pemahaman,p’hayat’n & kritikan mengenai
perasaan estetik dan daya kreativiti melalui imaginasi dan
konsepsi murid.
4 Bidang utama PSV SR
a) Menggambar
b) Membuat corak dan rekaan
c) Membentuk & membuat binaan
d) Mengenal kraf tradisional
2. Matlamat PSV & Objektif
- membentuk keperibadian celik budaya
- mempunyai nilai estetik yg tinggi ,kreatif,inovatif
- rasa k’syukur’n terhadap tuhan
- menghargai keindahan alam
- menyumbang kearah pembangunan diri,keluarga
- selaras dgn FPN
- Menunjukkan p’harga’n terhadap tokoh seni visual
- dijadikan sbg prospek kerjaya.
3. Pandangan Tokoh Barat
a) Plato (347 SM) – lukisan adalah 3 x terpisah drp
kebenaran .Seni dan pendidikan perlu dipandukan kpd
kebenaran,kebaikan,kesempurnaan, kesejahteraan dan
keindahan. Dikatkan dgn perlakuan,akhlak, nilai dan moral .
Mencipta sesuatu persekitaran yg berbudaya dan
meningkatkan perpaduan.
- Lukisan dibincang dgn konsep imitasi
- membandingkan lukisan dgn kebenaran
- Pelukis meniru objek yg dibuat oleh tukang pembuat.
b) Aristotle ( 384-322SM)
- pelukis x meniru tapi memberi struktur bentuk kpd benda
alam maka seni itu baik.
C) Pestalozzi (1746-1827)
- beri peluang kpd kanak-kanak belajar seni sama ada
berbakat atau tidak diberi penekanan kepada konsep
kepentingan aktiviti mata dan tangan.
- kerja tangan atau kraftangan diajar dgn konsep sepanjang
hayat aktiviti bercorak praktikal.
d) Herbert Read
- Seni adalah penghasilan rupa dan bentuk yg menimbulkan
keceriaan, keseronokan dan kedamaian estetik.
- Seni alat untuk mendidik sesrg
- seni boleh menyatukan semua Negara ( pendidikan dan
pembentukan diri )
e) Frank Cizek ( 1865-1946)
- Seni sebagaio satu peranan ekspresi bebas dlm
pendidikan .
- Kanak-kanak diberi ruang untuk melukis mengikut
pandangan mereka supaya x hilang kreativiti dan sifat
keperibadian diri- mewujudkan suasana gembira, suka riang,
minat untuk belajar dan memajukan diri.
f) John Dewey (1859 – 1952)
- Aktiviti seni meruapkan satu pengalaman kpd kanak-kanak.
- Memberi kebebasan kpd kanak-kanak menysun
pengalaman uintuk mencerdaskannya
g) Walter Gropius
- Seni visual memberi faedah kpd kehidupan seharian
seperti dfalam prinsip rekaan dan nilai estetik bagi
menghasilkan barangan harian eg. Kerusi,meja dsn.
- Ianya mengabungkan seni , pertukangan , sains dan
teknologi.
h) Efland dan Chapman
- Seni adlah untuk masyarakat
- Seni dan kreativiti menjadi satu unsur imaginasi.
i) Lansing
- seni dpt mengembangkan potensi pemikiran , sikap dan
psikomotor.
J) June McFee
- Menekan kpd kesenian dan individu serta seni dalam masyarakat
warisan budaya.
k) Feldman
- Seni dan kebudayaan tunjang pembangunan seni manusia.
4. Konsep kendiri berdasarkan konsep SV barat
- membantu dan membentuk daya kreativiti pelajar
- untukmengekspresikan imaginasi dan luahan perasaan
- menyedarkan pelajar terhadap warisan budaya
- menghargai dan memulihara seni
- Ada Kesedaran murid kreatif dan produktif
- Membentuk sikap JERI
5. Pandangan Tokoh timur dan islam
a) Muslim – dalam kitab Al-Iman – org yg mempunyai ilmu seni
bertemu dgn objek alam s/jadi dapat mencipta suatu karya dan
menghargai objek tersebut.
b) Pandangan Al-Ghazali
- Seni bersandarkan drp Allah kpd Allah.
- Seni menuju kpd Al-Falah ( keredhaan Allah)
- Pemangkin kpd ketaqwaan ( tawaduk & beriman)
c) Sidi Ghazalba
- Seni x melampui batas kesusilaan
- Seni bertunjang drp Allah kpd Allah
- Hasil seni itu bertunjang “mardatillah” ( diredhai Allah)
- seni membentuk peribadi muslim
d) Perkembangan SV barat
PERANAN PENDIDIKAN SENI VISUAL DALAM
PERKEMBANGAN KANAK-KANAK
- mengembangkan naluri ingin tahu secara eksplorasi menerusi
deria.
-Pemikiran kreatif dan kritis akan terus dijana
-Menurut Bersoon (1982), galakan yang diberi kepada kanak-kanak
menggunakan deria dan respon emosinya dalam memperolehi
pengalaman akan meningkatkan keupayaan kanak-kanak dalam
membuat pengamatan dan penaksiran.
-Eisner (1980) kanak-kanak membuat pengamatan, membuat
tafsiran dan tanggapan seterusnya melahirkan konsep.
- Feldman (1976 kanak-kanak dapat meningkatkan kesedaran
tentang berlakunya perubahan-perubahan nilai manusia dari masa
ke semasa.
- Brown (1980) mendapati bahawa pengalaman kanak-kanak dalam
memerhati ketika melukis atau membuat lakaran mengembangkan
pemikiran yang kritis.
Perkembangan Seni Visual Malaysia
• Perkembangan seni visual bermula.
• Pendekatan kaedah seni catan easel.
1930-an -
1940-an
• Tema keindahan alam tempatan dan aktiviti masyarakat.
1950-an • Berlaku pertembungan stail Timur dan Barat.
• Hal benda seni potret yang realistik, unsu~unsur budaya,
kesenian tradisi, seni abstrak dan semi abstrak.
1960-an •
Pertembungan stail Timur dan Barat lebih berkembang
dan berdaya saing lagi.
1970-an •
Menampilkan banyak lagi sumbangan kerana munculnya
pelukispelukis
berpendidikan Barat yang mendokong isme-isme
barat.
1980-an -
1990-an
• Perkembangan seni memuncak dan lebih meluas.

Kebangkitan seni Islam mempengaruhi peluasan seni
visual.
hbae1103
Zulmz65@yahoo.com
- Fuller & Pribble dan Ross – kanak-kanak boleh
menghasilkan lukisan karikatur politik dgn baik secra tampak
dan lakaran sifat fizikal.
Topik 2 Strategi P&P PSV
1. Sukatan Pelajaran PSV
a) Pengenalan – bidang ilmu pengetahuan , kemahiran dan
aktiviti .
b) Hasil Pembelajaran
c) Kandungan – matlamat, objektif, organisasi kurikulum dan
kandungan.
d) Matlamat
– melahirkan insan yg harmonis, kritis, kreatif dan proaktif
- kesyukuran kpd Tuhan
- Menghargai keindahan alam , seni dan warisan budaya
- meningkatkan pembangunan diri,keluarga, masy dan
Negara
e) Objektif - berdasar FPK – menyeluruh, seimbang,
bersepadu, harmonis.
f) organisasi –
i- pemerhatian secara aktif – sensitivity deria termasuk
PSA,benda yg konkrit,minat, bahan dan mencetus idea
ii- interatif yg kritis & kreatif dgn alat dan bahan- melibatkan
aktiviti penerokaan dan penghasilan
iii-Apresiasi ( penghargaan ) SV secara mudah- pernyataan
dgn aktiviti diakhir pelajaran.
iv- menghargai nilai baik- idea dikaitkan dgn kehidupan
Pendapat Chapman 1986- 4 aspek utama
i. pemerhatian
ii. penerokaan
iii. penghasilan
iv. apresiasi dan perlanjutan.
2. Strategi P&P PSV
a) Kontruktivisme – membina konsep berdasarkan
pengetahuan sedia ada. Pelajar digalak mencari idea,buat
kajian, yakin diri dan dpt berintraksi. Kerja yg dilaku sendiri
akan menguat minda manusia.
b) Teori kecerdasan pelbagai – kebolehan meny. Masalah,
menjana masalah baru dan membuat sesuatu. ( meniru aksi
, menggaya aksi , meniru bunyi, meniru muzik, menyebut
ejaan , membanding panjang objek dgn jari , membilang )
Naturalis, verbal-lingustik, logik-matematik, visual-ruang ,
intrapersonal, interpersonal, muzik , kinestetik.
c) ICT – satu alat tambahan/ sokongan kpd P&P yg
berkesan berpandukan ICT.
d) Pembelajaran akses kendiri – pelajar belajar sendiri dgn
pengawasan dan bimbingan guru.
e) Pembelajaran Masteri – P&P berfokuskan kpd murid – x
faham ( pemulihan), faham ( pengayaan).
f) Kajian masa depan – pelajar diajar cara berfikir bagi
meransang minda berdasarkan ramalan , imaginasi and
kreativiti.
g) Pembelajaran secara kontekstual – keadah menggabung
isi kandungan dgn pengalaman individu melalui aktiviti handon,
mind-on.
h) Kemahiran berfikir – proses menggunakan minda untuk
mencari makna dan meny. Masalah.
i. KB kreatif – kebolehan mencerna dan
m’hasilkan idea asli.
ii. KB kritis – kebolehan utk menilai
kemunasabahan idea
3. P’uji’n & p’nilai’n PSV
a) Konsep Pengujian – memperolehi maklumat secara
objektif dan bersistem . Tujuannya :
- memperolehi m/balas P&P
- memasukkan murid dlm kump. Tertentu mengikut criteria
- memilih murid utk sesuatu tugas
- mengkategori murid
- memotivasi murid
- menyelidik P&P murid.
b) Konsep Penilaian
i) Pn Formatif – mengukur kemajuan murid diakhir
sesuatu unit pembelajaran.
ii) Pn Sumatif – dijalankan pada akhir tahun bagi tujuan
memberi gred.
c) Penilaian berasaskan sekolah – diselaraskan secara berpusat
melalui 3 cara – pemerhatian , lisan , bertulis dan amali.
d) Penilaian Portfolio –
Portfolio PSV merupakan satu fail kerja yang berterusan mengikut
keperluan semasa proses P&P. Guru menilai hasil usaha murid
secara spesifik dan menyeluruh.
Topik 3 Bidang Kegiatan Menggambar
1. Asas-asas menggambar – menggunakan pelbagai alat dan bahan
untuk menghasilkan gambar mengikut ekspresi tersendiri (
pengalaman langsung) hingga dapat idea baru dari benda konkrit.
2. Alat dan Bahan – pensel, cat minyak, krayon, cat air, pen dll
3. Teknik menggambar – lukisan , catan ( mengecat) , kolaj
(tampalan-bebas dan bertindih) , montaj, cetakan, resis (gunakan
bahan yg x bercampur spt warna aii dan warna lilin ), gosokan,
stensilan, percikan, gurisan (guna krayon pd permukaan dan guris
dgn benda tajam) , capan (guna bahan yg disapu dgn warna cth
kulit siput , dll), mozek (tampalan 4 segi kertas warna keatas kertas.)
4. Persembahan hasil karya
a) Ekspresi diri .
b) Kem. Mengaplikasikan alat,bahan dan teknik.
c) Apresiasi dalam bidang menggambar
Topik 4 Bidang Rekaan dan Corak
1. Apa itu corak – struktur susunan ulangan berdasarkan motif.
Seperti alam s/jadi, bahan buatan mns , geometri, abjad, brg kraf
2. Susunan corak – Penuh, turun separa, berulang, orgee, batu
bata, berpusat , sendeng, berombak, bertindih, jidar, bertimbul,
berjalur, cerminan
3. Teknik,alat dan bahan, proses dan hasil
a) Corak tak terancang – pualaman (cat kilat dalam air), tiupan,
titisan , ikatan & celupan, renjisan & percikan.
b) Corak terancang – lukisan , catan, cetakan, capan, lipatan&
guntingan, resis, kolaj, kaligrafi.
Topik 5 Kegiatan membentuk dan m,embuat binaan
1. Aktiviti dan bahan
Aktiviti bahan teknik
arca timbul Kepingan kayu ,
batu, kertas
lumat, tanah liat
Acuan, tampalan,
asemblaj, binaan
Asemblaj- bhg yg
dicantum menjadi
kesatuan objek
Kayu, logam,
simen , besi
Kimpalan, binaan,
cantuman skru ,
gam
Mobail- cantuman
kertas , tali, dawai
Besi, dawai,
kertas, tali,
logam, kadbod
Kimpalam, gam,
skru, ikatan
Stabail –
cantuman bahan
3D
Simen, logam,
plastik, spare
parts kendaraan
Kimpalan, skru,
ikatan, acuan,
binaan
model Kertas tebal,
loyang, gangsa,
zink, akar kayu
Gam, kimpalan,
skru, acuan
Diorama – model
dgn sesuatu tema
Plywood, papan,
zink, patung,
karangan laut
Cantuman, gam,
kimpalan
boneka Tekstil, span, tali,
cat spray, warna
Jahitan, gam,
kimpalan, skru
topeng Papier mache,
plastic, s/khabar,
Gam, cantuman,
kimpalan
hbae1103
Zulmz65@yahoo.com
habuk papan
Origami ( seni
lipatan kertas )
Kertas, tekstil,
gunting, pisau nt,
gam dan tali
Lipatan,
golongan.
2. Tema atau subjek
a) alam s/jadi dan objek persekitaran- flora fauna
b) Perasaan dalaman, khayalan dan imaginasi –cipta
sesuatu melangkaui batas fizikal.
c) aliran dan tema sejagat – berkonsepkan kehidupan
manusia cth wau – wau bulan.
d) keperluan dan pengalaman hidup harian- meletakkan
keperluan asas masyarakat dan Negara cth. Menara KL
3. Perkembangan dan penghalusan idea
a) melalui pemerhatian dan kajian visual mengenai alam dan
fenomenanya
b) Perubahan cara bekerja – ada perubahan dan kelainan
dalam penghasilan idea.
c) Penerokaan symbol dan makna – terus mencuba dan
menemukan dapatan baru.
4. Penentuan alat dan bahan – bahan terbuang, benda drp
alam sekitar, benda buatan manusia, bahan terbuang
buatan manusia cth kerusi patah dsn.
5. Cara membentuk dan membuat binaan
- kenalpasti bahagian binaan
- mencantum bentuk
- imbangan kestabilan dan kedudukan
- guna alat dan bahan pengolahan
- m’hasil’n jenis bentuk bergerak
- melengkapkan bentuk mengikut perancangan
- membanding hasil rekabentuk dgn objek sebenar
- memahami proses
- menilai hasil bentuk rekaan
- memperagakan bentuk rekaan
- menceritakan pengalaman baru
- mempamer dan mempersembahkan
6. Persembahan hasil kerja
a) Ekspresi diri
- menetapi tema dan tajuk
- sesuai dgn tujuan hasilan
- kuat, kukh, selamat
- kosep kepelbagaian bahan
- imbangan yg menarik
- menguasai prinsip rekaan – rentak, pergerakan, kontra,
warna, imbangan, kesatuan.
- asli, unik dan berketerampilan.
b) Kem. Mengaplikasi alat, bahan dan teknik
- kesuaian tajuk
- membuat lakaran kecil sesuai dgn objek
- dikawalselia progress kerja
- pilih teknik membuat
- Alat diguna dgn betul dan tertib
- tekstur yg licin dan menarik
- kemasan akhir projek
- Tapak yg kukuh dan selamat.
TOPIK 6 – Mengenal kraf tradisional
1. Kraf Tradisional – kerja-kerja berunsurkan seni yg
melibatkan kemahiran kerja tangan serta memerlukan daya
cipta dan kreatif masy. Yg diwarisi turun temurun.
2. Jenis kraf tradisional
a) alat domestik perlatan harian masyarakat tradisional – spt
senduk (tempurung), kukur kelapa (besi, kayu), tenggala
(kayu) Teknik – luakan, asemble,ukir.
b) alat permainan – alat permainan yg dimainkan utk
mengisi masa lapang selepas kerja menuai . Spt wau (
proses-memilih buluh, meraut, membentuk rangka,
menampal kertas dan corak )
Gasing-Jenis ( lang laut, leper, uri, piring) , Bahagian (paksi, temin,
turaplabu,bahu, leher, kepala dan patak) Proses ( memilih kayu,
membakal-kerat dan potong berbentuk kun, melarik, simpailingkaran
logam pada bahu,labu dan patak)
c) Alat pertahanan diri –senjata- digunakan untuk memburu dan
mempertahankan diri. Spt keris, tombak, tumbuk lada, lawi ayam,
lembing, sumpit dll.
d) Batik – sejenis kraf yg dihasilkan melalui proses menerap lilin dan
mewarnakan kain. Kaedah ( batik tulis, lukis, canting ). Proses ( kain
dibasuh utk membuang kanji, dikeringkan dan diregangkan , motif
dan corak dilakarkan dgn pensil, bahan campuran lilin dipanaskan,
melakar diatas fabrik dgn canting , bahan warna disapu pad motif)
e) Seni tekat – tekstil yg dihasilkan dgn cara menyulam benang ke
tasa kain dasar jenis baldu. Proses ( Penciptaan, persiapan
pemidang, membentuk mempulur, menyulam)
f) Tembikar – barang kraf yg dihasilkan drp tanah liat, dibentuk dan
dibakar. Alat yg digunakan (pisau, pengayak, pinggan, penggelek,
dawai pemotong, kayu pembentuk, papan gelek dll )
g) Seni anyaman – satu proses menyalin helaian daun
pandan,mengkuang. Bilah buluh, rotan, lidi, bertam , paku-pakis ribu
ribu melalui teknik selang-seli. Proses daun ( melayur , menjangka
daun- sisir/belah, melurut, merendam, pewarnaan- kuning (kunyit)
jingg/ merah (buah kesumber india) biru tua (daun mengkudu) ,
hitam (buah pokok arang), hijau (daun bemban), mencelup warna.
Proses anyaman ( lagang-bilah daun dibentuk V, mengayam,
pepeh- anyaman mati tepi tikar, sisip- guna buluh elak terburai,
kerat lebihan bilah anyaman)
Kelarai – corak atau motif berbentuk dam. Yg tidak bercorak kelerai
dipanggil ghadas.
h) Senu ukiran kayu – kraf tangan utk menghiasi rumah, Fungsi (
hiasan pada bahagian pintu, siling, dinding, tebar layar dll ) Teknik
mengukir ( bunga timbul , papan tebuk )
Topik 7 – Perancangan dan persedian mengajar
1. Format RP Tahunan – kegiatan/bidang, jenis aktiviti, isi
kandungan, kemahiran, bahan/alat, catatan.
2. Format RP Mingguan – mata pelajaran, tahun, kemahiran, isi
kandungan, aktiviti, alatan.
3. RPHarian – Bidang , tajuk, obj, kemahiran, aktiviti,alatan/bahan,
nilai murni.
4. Tiga faktor hasil pembelajaran yg harus digabungkan
a) unsur-unsur seni ( garisan, bentuk , warna, jalinan,
ruang)
b) kegiatan yg dicadangkan ( 4 bidang PSV)
c) Kemahiran perlakuan, pengetahuan budaya
dan persepsi
5. Faktor penting merancang program pendekatan berkumpulan
- obj pelajaran tepat,jelas, dan dapat diukur
- tidak terlalu banyak kemahiran di dalamsesuatu aktiviti
- tentukan masa mencukupi
- alat dan bahan mesti cukup atau guna bahan kutipan/gantian.
- rancang aktiviti mudah tetapi menarik dan berkesan.
Contoh : melukis dan membuat gambar – Tajuk Hari kebangsaan ,
aktiviti pelbagai seperti lukisan, catan, kolaj, resis.
6. Kaedah pengajaran
a) Kaedah inkuiri penemuan- pelajar mengingat kembali, memerhati,
mendengar, menyaol, menyiasat, mengkaji dll
b) Penernagan/ demonstrasi – tunjuk carautk menghasilkan objek
2D/3D
c) Projek individu/kumpulan – aktiviti yg mengambil masa lama
d) Lawatan – kajian penerokaan
e) Tayangan bahan visual- beri motivasi serta menimbulkan
perasaan ingin tahu.
hbae1103
Zulmz65@yahoo.com
Topik 8 Pengajaran Mikro dan Makro
1. Set induksi – proses terawal pengajaran utk menarik
perhatian pelajar. Tujuan ( membina aliran fikiran,
mendapatkan perhatian, menimbulkan perasaan ingin tahu,
mengaitkan pelajaran baru dgn yg lalu, menggalakkan
penglibatan murid, menyediakan struktur.
2. Penyampaian berkembang berasaskan senang kpd
susah, dekat kpd yg jauh, konkrit kpd abstrak, sudah
diketahui kpd yg belum diketahui.
3. Kemuncak – Proses menilai pelajar – Perlunya kerana :
a) mengukur pencapaian pelajar
b) mengukur kecekapan guru
c) mengukur pencapaian obj
d) tindakan susulan sebelum ditamatkan
e) refleksi guru terhadap penguasaan ilmu.
4) Penutup – kesimpulan, penilaian, tugasan susulan, dan
ulasan kendiri.
a) kesimpulan kognmitif – beritahu apa yg diajar,
menyampaikan ilmu, merumus dapatan pengajaran.
b) kesimpulan sosial – sikap pelajar, psikologi, komitmen,
perasaan pelajar, kesan P&P.
5) Koleksi ABM PSV
a) Hasil kerja pelajar yg baik
b) Hasil kutipan benda maujud
c) keratan akhbar
d) koleksi gambar
e) koleksi transparensi
f) filem bergerak g) muzik h) risalah i) perisian berbantu
komputer.
6) Penilaian kendiri – Satu proses bersistem bagi menetukan
obj pengajaran telah dicapai. Menurut Rowntree – satu
proses mendapat dan mentaksir maklumat ttg pengetahuan,
kemahiran, sikap seseorg.
7) Refleksi – Micheal J. Wallace – proses merenung kembali
pengetahuan dan pengalaman yg relevan utk membantu kita
menilai sesuatu masalah profesional supaya dapat
diselesaikan.
Topik 9 – Apresiasi dan kritikan Seni
1. Definisi – kajian mengenai pelukis mengenai hasil seni
mereka berkait dgn aspek pemahaman dan kognitif.
Smith – pendidikan seni harus dilihat dlm skop yg lebih luas.
Chapman – pelajar dpt memahami adat,tradisi dan nilai
sesuatu masyarakat.
Macfee – Apreasiasi seni melibatkan sepenuhnya deria
rasa/sentuh dan deria pandang.
2. Tujuan apresiasi seni
a) memahami dan betindak terhadap aspek seni
b) mtahui pentingnya nilai seni dlm kehidupan
c) mhasilkan karya
d) memahami seni dan hubungannya
e) membuat dan menggunakan pertimbangan estetik dan
kualiti seni.
3. Pendekatan Apresiasi seni
a) Pendekatan secara logik – tradisional – penerangan
(membaca,mengkaji dll), pemerhatian (pameran,filem,
gambar), perbandingan (analisa, perbandingan) ,
penghasilan ( membuat mengikut saya artis)
b) Pendekatan secara psikologi – menjurus kpd perasaan
peribadi, bersifat emosi, kepada sesuatu karya seni. Aktiviti
spt perbincangan, proses inkuiri, kritikan, mengolah bahan
dll
4) Kaedah melihat seni ( Kritik )
a) Hedonistik – luahan spontan s/ada suka @ tidak, tertarik,
pernyataan spontan.
b) Kontekstualistik – pemerhatian dibuat secara ilmiah, sistematik
serta kejelasan.
c) Organistik – melihat sesuatu karya dari segi warna, jalinan, unsurunsur
seni, imbangan, perulangan,kesinambungan.
d) Normistik - kriteria sesuatu karya dr aspek nilai masyarakat,
agama dan budaya.
e) Elektik – gabungan persepsi penilai seni ttg tangganpan positif
dan negatif. Wajaran secara baik, sederhana dan kurang baik.
5) Proses Apresiasi
a) menggambarkan sifat tampak b) menganalisa hubungan unsur
seni, prinsip dan struktur c) tafsiran yg terdapat pada sifat-sifat
tampak d)penilaian terhadap keaslian, gubahan, teknik dan fungsi
6) Aspek nilai melalui aspresiasi seni
- Seni dlm kehidupan
- seni dlm komunikasi ( seni halus )
- R/bentuk rumah tradisional
- Perkembangan seni dlm budaya kebangsaan
- Hasil seni rakyat – perlatan,tekat,tenunan,bangunan
- Perkembangan seni lukis moden Malaysia.
- Seni dlm budaya lain : kraf dan seni halus.
Sekian… topik 10 baca le sendiri …senang je
Selamat periksa le….cgzul.

konsep seni

TOPIK 1 KONSEP DAN LATAR BELAKANG SENI
DALAM PENDIDIKAN
1.1 PENGENALAN KONSEP
- perkembangan kanak-kanak melalui peningkatan daya persepsi,
estetika dan kreativitinya.
- Matlamatnya - melahirkan individu yang berbudaya dengan
mengamalkan pertimbangan kesenian,berjiwa kreatif, inovatif,
inventif dan mempunyai jati diri yang tinggi. Pengabungan seni
visual, seni muzik dan seni pergerakan akan membantu
pembentukan insan yang lebih bersifat holistik.
(a) Teori konstruktivisme -kanak-kanak membina pengetahuan
secara aktif. Seni Dalam Pendidikan boleh dijadikan sebagai
wadah untuk membolehkan murid mengekspresikan idea secara
bebas dan kreatif.
(b) Teori Kecerdasan Manusia (1983) oleh Howard Gardner
terdapat tujuh jenis kecerdasan yang seharusnya disuburkan
.Pengabungan kesuburan dapat menangani masalah penyuburan
kecerdasan minda kanak-kanak- dapat menjana kecerdasan
minda murid dengan lebih menyeluruh.
(c) Howard Gardner (1983) Pendekatan yang berintegrasi
terhadap pelbagai jenis kecerdasan memudahkan penerimaan
pemikiran murid kepada yang lebih kreatif.
(d) Hermann (1991) di dalam “Quadrant Concept” yang
mengkaji perkembangan otak kanan dan kiri menyatakan bahawa
seni membantu pemikiran rasional dan intiutif seseorang individu.
(e) Einstein pula mencadangkan agar bidang sains yang
bermatlamatkan untuk memahami deria manusia dimantapkan
untuk pendidikan kanak-kanak. Gabungan
dari pelbagai kecerdasan perlu diamalkan seperti kemahiran
muzik, kecerdasan yang berkaitan dengan kecerdasan intutif ,
personal dan intrapersonal, praktik dan estetika, holistik dan
analitik, emosional dan fizikal dan intelektual.
(f) Leonardo da Vinci- Beliau adalah seorang seniman, jurutera,
anatomis dan saintis. Beliau
menggabungkan bidang-bidang ilmu tersebut untuk membentuk
keunggulan diri dalam kehidupannya.
Seni Dalam Pendidikan akan:
i Menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran mata murid di
sekolah menjadi lebih seronok
ii Membantu anda memahami diri sendiri
iii Membantu perkembangan intelek terutamanya dari aspek
menyelesaikan masalah
iv Memotivasikan anda menjadi guru yang kreatif, inovatif, peka ,
berpersonaliti yang seimbang, berketrampilan dan profesional.
v Membantu perkembangan insan secara seimbang dan
menyeluruh
1.1.1 Matlamat
- untuk membentuk keperibadian generasi Malaysia yang celik
budaya, mempunyai nilai-nilai estetika yang tinggi, imaginatif,
kritis, kreatif, inovatif dan inventif.
- meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan, menghargai
keindahan alam persekitaran, keindahan seni dan warisan
bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri,
keluarga, masyarakat dan negara
- Seni Dalam Pendidikan yang mengintegrasikan tiga komponen
akan melengkapkan pembinaan otak kanan dan otak kiri. Bertitik
tolak daripada pengintergrasian inilah perkembangan menyeluruh
dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek akan berlaku.
1.1.2 Objektif / tujuan
- menghargai keindahan ciptaan Tuhan
- mempupuk budaya pengamatan, persepsi dan ekspresi dalam
proses penghasilan
- meningkatkan pengetahuan, daya kreativiti, inovasi serta
kemahiran dalam bidang seni visual, seni muzik dan seni
pergerakan .
- menggunakan pelbagai kemahiran, media, teknik dan teknologi
untuk mengekspresikan hasilan kerja
- membuat diskripsi, analisis, interpretasi dan penilaian terhadap
karya seni yang dibuat
- mendapat nilai tambah dalam disiplin sains, teknologi dan mata
muridan lain
- menghargai sumbangan dan pengaruh tokoh-tokoh seni
- sebagai tunjang dalam kerjaya keguruan
- menyedari dan menghargai suasana seni dalam persekitaran dan
kaitannya dengan keselesaan hidup
- membina jati diri ke arah pembentukan negara bangsa
- mengintegrasi dengan mata muridan lain melalui aktiviti yang
diadaptasi dan diubahsuai selaras dengan hasrat kurikulum
kebangsaan.
- membina dan mengamal nilai-nilai murni melalui pelbagai
pengalaman seni visual, seni muzik dan seni pergerakan
1.2 LATAR BELAKANG SENI DALAM PENDIDIKAN
Teori Kecerdasan Manusia (1983) oleh Howard Gardner sebagai
asas pemupukan minda murid untuk mencapai kecemerlangan.
- guru perlu menggalakkan murid untuk mengenal dan
menggunakan kelebihan diri mereka.
- guru perlu merancang aktiviti pembelajaran yang pelbagai untuk
memenuhi keperluan murid yang mempunyai gaya belajar,
mencuba idea, pendekatan dan teknik yang baru serta persekitaran
yang memberi inspirasi.
Teori Kecerdasan Manusia
ı Howard Gardner ini mengenengahkan otak kanan dan otak kiri
sebagai subjek teori pembelajaran.
ı Hermann (1991) menghasilkan “Quadrant Concept” yang
membentuk peranan otak kanan dan otak kiri yang sama.
ı Einstein juga sebenarnya mengenengahkan teori yang sama
dimana peranan otak seharusnya dimantapkan untuk pembentukan
sahsiah diri.
1.2.1 Teori Pembelajaran
(a) Teori Konstruktivisme
Konstruktivisme adalah satu fahaman bahawa murid membina
sendiri pengetahuan atau konsep secara aktif berdasarkan
pengetahuan dan pengalaman sedia ada. Pembelajaran ini
menggalakkan murid menacri idea, buat kajian, yakin diri dan dapat
beriteraksi yang akhirnya proses inkuiri akan terhasil.
CIRI-CIRI PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVISME
1. Menggalakkan murid bertanya dengan murid dan guru
2. Menganggap pembelajaran sebagai satu proses yang sama
penting dengan hasil pembelajaran
3. Menyokong pembelajaran secara koperatif
4. Menggalakkan dan menerima daya usaha dan autonomi murid
5. Memberi peluang kepada murid untuk membina pengetahuan
baru dengan memahami melalui penglibatan murid dengan situasi
duni sebenar
6. Menggalakkan soalan/idea yang dimulakan oleh murid dan
menggunakannya sebagai panduan merancang pengguna
7. Mengambil kira kepercayaan dan sikap yang dibawa oleh m urid
8. Mengambil kira dapatan kajian tentang bagaiamana murid bejar
sesuatu idea
9. Menggalakkan proses inkuiri murid melalui kajian dan eksperimen
Bagaimana Seni Dalam Pendidikan dalam dapat dikaitkan
dengan teori konstruktivisme?
- Hubungkait ilmu baru kepada pengetahuan sedia ada
- Menyusun atur maklumat dan pengetahuan
- Mengekspresi ilmu baru dalam bentuk baru
- Memberi gambaran mengenai pengetahuan baru dengan berbagai
cara dan bentuk
- Menyampaikan pengetahuan baru melalui representasi dan
persembahan
- Mengukuhkan pemahaman dengan aktiviti lanjutan
(b) Teori Kecerdasan Pelbagai
- Kebolehan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam
kehidupan sebenar
- Kebolehan menjana masalah baru untuk diselesaikan, dan
- Kebolehan membuat sesuatu atau menawarkan perkhidmatan
yang bernilai dalam lingkungan sesuatu budaya.
Jenis-jenis kecerdasan:
Hbef1403-Seni Dalam Pendidikan cgzul-oum IPKT07
- Verbal – linguistik
- Logik – Matematik
- Visual – ruang
- Kinestetik
- Muzik
- Interpersonal
- Intrapersonal
- Naturalis
Mengapa teori ini penting dalam Seni Dalam Pendidikan?
1. Menyokong penbelajaran bersepadu mengikut saranan JERI
selaras dengan FPN
2. Menerima hakikat bahawa individu mempunyai kecerdasan
yang berbagai
3. Membentuk kepelbagaian untuk menilai
4. Wujudkan suasana kolaboratif
5. Tingkatkan profesionalisme guru dan galakkan inovasi
penyelidikan dalam p&p
6. Tingkatkan kualiti diri dan motivasi diri
7. Tingkatkan kecerdasan melalui kefahaman yang pelbagai dan
seterusnya meningkatkan potensi diri
(c) Teori Pembelajaran Sosial
Teori pembelajaran sosial menegaskan bahawa pembelajaran
manusia berlaku dengan cara memerhatikan orang lain melakukan
sesuatu.
(i) Peniruan secara langsung. Dengan mengambil bahan maujud,
murid meniru dan memindahkan hal subjek ke satu gambar atau
kepada model baru yang ditirunya
(ii) Peniruan melalui sekatlakuan dan taksekatlakuan.
Sekatlakuan merupakan sekatan tingkah laku yang sesuai dalam
situasi tetapi tidak sesuai pada situasi yang lain.
(iii) Peniruan elistasi. Murid terus menerus membuat peniruan
kerana gagal membina kewibawaan diri. Murid ini tidak berprinsip
dan tidak mempunyai jati diri dalam ruang lingkup kehidupannya.
Mengapa peniruan di kalangan murid berlaku?
(i) Murid membuat pemeraman idea dan cuba mengekspresikan
idea itu
(ii) Memori yang berkekalan- dalam minda atau ingatannya sama
ada peristiwa yang menggembirakan atau peristiwa sedih.
(iii) Gerak balas dari tindakan yang didengar, dilihat atau dirasai.
(d) Teori Otak Kiri dan Otak Kanan
Mengikut kajian Edward Gardner (1983), Roger Sperry (1967) dan
Herman (1991),otak mempunyai fungsi yang berbagai dan perlukan
penyuburan untuk membentuk insan kamil. Pemupukan kecerdasan
otak boleh dilakukan melalui pembelajaran dan penguasaan mata
muridan disekolah.
(e) Teori Pemerosesan Maklumat Robert M. Gangne (1975)
Mengikut Gagne, pengalaman yang disimpan dalam stor ingatan
jangka panjang adalah penting bagi manusia untuk mengaitkannya
dengan pengalaman baru,
- lapan fasa biasa yang dialami oleh manusia dalam proses
pembelajaran iaitu fasa motivasi, fasa kefahaman, fasa
penyimpanan, fasa penahaman, fasa ingatan kembali, fasa
generalisasi, fasa prestasi dan fasa maklum balas.
Melalui teori ini murid dapat :
- Berinteraksi dengan bahan, subjek dan hasil
- Berinteraksi dengan orang lain dalam proses penghasilan atau
penyampaian
- Mendapat maklum balas dari orang lain
- Bekerjasama dengan orang lain dalam proses penghasilan karya
- Mengelak perlakuan yang tidak diingini
- Mengekalkan perlakuan yang diingini
1.2.2 Mengaktifkan Pembelajaran dan Pemindahan
Pembelajaran
fasa-fasa proses pembelajaran
1. Kesediaan Belajar
-keadaan dalaman individu yang bersedia dan berupaya untuk
memperoleh pengalaman pembelajaran yang baru. Kesediaan
belajar mengutamakan peringkat perkembangan intelek,
psikomotor, emosi dan kematangan murid untuk membolehkannya
menerima dan menjalankan aktiviti pembelajaran yang berkesan.
2. Pengamatan
- gambaran atau bayangan dalam hati atau fikiran, pandangan atau
tanggapan. Proses pengamatan bermula daripada rangsangan luar
yang dikesan oleh organ-organ deria iaitu mata, telinga, hidung,
lidah dan kulit.
1. Persepsi ruang - mengandungi ruang dimensi ( rata ) dan tiga
dimensi (sebenar)
2. Persepsi gerakan - persepsi ini berkait kepada objek-objek
bergerak dimana pergerakan objek mempengaruhi retina mata kita.
3. Persepsi masa - ditafsir oleh individu berdasarkan pengalaman
atau apa yang dirasai.
Syarat-syarat untuk pemindahan pembelajaran positif ialah:
ı Kefahaman – Murid hendaklah faham tentang konsep yang telah
dimuridi sebelum dia boleh menggunakan dalam situasi baru.
ı Kesamaan – Dua situasi di mana murid hendak mengaplikasikan
konsep yang dimuridi perlu mempunyai persamaan
ı Kemahiran – Murid telah benar-benar menguasai kemahiran
sebelum diamemindahkannya kepada situasi baru.
Hbef1403-Seni Dalam Pendidikan cgzul-oum IPKT07
ı Celik akal – Murid telah celik akal dalam konsep, prinsip atau
kemahiran dalam sesuatu untuk membolehkan pemindahan
pembelajaran kepada situasi lain.
1.2.4 Isu-isu Berkaitan Seni Dalam Pendidikan
a. Penyerapan tiga dalam satu
b. Penerimaan Seni Dalam Pendidikan di sekolah
c. Perlaksanaan di sekolah
d. Kekaburan matlamat dan objektif
e. Pertindihan subjek seni yang sedia ada
f. Masa interaksi guru bertambah
g. Mata muridan rileks – tiada peperiksaan
1.3 KEPENTINGAN
a. Peranan Ekspresi- Aktiviti Seni Dalam Pendidikan memberi
peluanguntuk murid membina keyakinan menajamkan persepsi,
meningkatkan kreativiti dan meningkatkan nilai estetik.
b. Peranan Emosi- Emosi merupakan perasaan jiwa yang kuat
seperti sedih, gembira, takut dan geli. Emosi yang mempengaruhi
ingatan.
Konsep IQ dan EQ
Intellegence – dikaitkan dengan keupayaan mental melakukan
proses kognatif seperti membaca, menulis, mengira dan
menyelesaikan masalah. Perkembangan pesat dalam bidang
sains otak atau “neurology” mendapati emosi dapat
mempengaruhi kecerdasan (EQ).
c. Peranan Imaginasi- Proses kreativiti dan imaginasi boleh
melibatkan;
(i) Perasaan dalaman kanak-kanak, imaginasi dan kreativiti
(ii) Pengalaman kanak-kanak melalui interaksi dan tindakan yang
diambil
(iii) Kebolehan kanak-kanak meluahkan perasaannya secara
lahiriah.
GLOSARI
Ekspresi – Luahan perasaan, luahan gagasan, luahan pendapat,
luahan berkarya
Emosi – Perasaan yang kuat, dalaman , emansipasi.
Estetik – Kecantikan
Maridan – Berkehendak; asal kata murid; berkehendak yang
baik-baik.
Imaginasi – Gambaran/kerangka imej
Intuisi – Gerak hati, qalbu
TOPIK 2 KANAK-KANAK DAN SENI
2.1 KEPERLUAN DAN KEINGINAN ASAS KANAK-KANAK
Berdasarkan teori Pembelajaran Maslow
ı Pastikan keperluan asas pelajar telah dipenuhi seperti
keperluan fisiologi iaitu makanan, minuman dan pakaian.
ı Jadikan suasana bilik darjah yang kondusif.
ı Bersifat penyayang untuk memenuhi keperluan kasih saying
ı Memupuk nilai penghargaan kendiri dikalangan pelajar serta
memberi motivasi dan peneguhan yang sesuai
ı Merancang aktiviti pengajaran berdasarkan kebolehan pelajar
ı Memupuk nilai motivasi diri melalui bimbingan supaya pelajar
memahami diri, menerima diri dan melibatkan diri secara aktif.
a. Jasmani dan fizikal yang sihat-Tubuh badan yang sihat akan
membuatkan pelajar bertambah kreatif dalam pemikirannya.
Untuk itu penyediaan pemakanannya adalah penting untuk
perkembangan tubuh badan dan fizikal pelajar yang sihat.
b Emosi yang stabil- Emosi pelajar perlulah stabil, peranan ibu
bapa dan guru ketika berinteraksi perlulah menunjukkan contohcontoh
yang terbaik ketika berkomunikasi sesama
mereka.
c. Kerohanian yang membanggakan-Tahap kerohanian yang
dimiliki adalah tinggi
d. Kefahaman intelek yang tinggi– Pelajar perlu mempunyai
tahap intelek yang tinggi dan dapat berfikir dengan tepat sebelum
membuat sesuatu tindakan.
e. Perhubungan sosial yang menggalakkan – Perhubungan
sesama kanak-kanak hendalah didalam keadaan yang harmoni
dan saling berinteraksi antara satu sama lain tanpa ada
perbalahan
f. Kefahaman tentang nilai-nilai estetik- Setiap kanak-kanak perlu
mempunyai kefahaman yang kuat tentang nilai-nilai estetik yang
terdapat didalam pendidikan seni visual.
2.1.6 Estetik
-latihan-latihan perlu diperbanyakkan supaya kanak-kanak dapat
mempelajari konsep penghargaan terhadap sesuatu apa yang
dilihat atau dilakukan- diterapkan kedalam minda kanak-kanak maka
konsep estetik dapat ditanam seterusnya.
Ciri-ciri Perkembangan Kanak-kanak
ı Perkembangan dan pertumbuhan mempunyai arah tertentu.
Perkembangan dan pertumbuhan adalah berperaturan dan dapat
dianalisis, baik pada peringkat lahir, mahupun pada peringkat sudah
lahir. Perkembangan berlaku dalam dua arah, iaitu dari kepala ke
kaki (cephalocaudal) dan dari tengah ke tepi (proximodistal).
ı Susunan perkembangan adalah serupa bagi semua ahli dalam
satu-satu jenis. Kanak-kanak berkembang secara berperingkat.
ı Perkembangan berlaku daripada kedaan yang menyeluruh
kepada keadaan tertentu.
ı Perubahan bersifat kualiti tidak dapat diukur secara tetap tetapi
dapat dilihat daripada perubahan sifat.
ı Proses perkembangan berterusan iaitu daripada permulaan
hingga akhir hayat, iaitu peringkat matang.
ı Ia timbul daripada tindakan saling berkait antara pertumbuhan
fizikal dan pembelajaran.
ı Perkembangan dipengaruhi oleh baka da persekitaran
Ciri-ciri Perkembangan dan Ciri-ciri Ekspresi
-Beri peluang untuk bekerja dengan berbagai bahan,cara dan teknik
kanak-kanak dapat meneroka secara kreatif dengan variasi yang
tidak terhad dan tidak terkongkong.
-Aktivti seni juga mudah direka bentuk untuk mendekati keperluan
dan naluri ingin tahu kanak-kanak. spt menyentuh, menguling,
menguli, meramas, menggosok, mendengar, mengesan
bunyi, menghidu, meniru aksi untuk mengenal sesuatu.
- aktiviti seni juga mudah dilaksanakan ketika bermain dan boleh
dikaitkan dengan sesuatu yang digemari dan diminati .
Kreativiti
Proses kreativiti boleh melibatkan:
ı Perasaan dalaman kanak-kanak, imaginasi dan kreativiti
ı Pengalaman kanak-kanak melalui interaksi dan tindakan yang
diambil
ı Kebolehan kanak-kanak meluahkan perasaannya secara lahiriah
Pemahaman
ı Aktiviti Pergerakan – Memahami asas-asas pergerakan seperti
penggunaan ruang, masa, Imbangan berat badan dan daya atau
aliran.
ı Aktiviti Bermain –memperkembangkan konsep pembentukan
kendiri, seperti meningkatkan kefahaman dari segi emosi.
Sosialisasi, kebudayaan, fizikal, rohani dan nilai-nilai murni.
ı Lagu – Di dalam lagu kanak-kanak akan dapat menambahkan
keyakinan diri .
ı Aktiviti Lakunan –dapat memahami sesuatu konsep dengan lebih
jelas lagi -menjadikannya sebagai seorang yang kreatif, inovatif,
betangungjawab dan dapat membina sosialisasi dengan lebih
baik serta dapat mengawal emosi dengan sempurna dan
berkeyakinan tinggi.
Konsep kesedaran sendiri
ı Memberi dorongan, bantuan, dan sokongan kepada usaha
pembelajaran
ı Memberi bimbingan yang wajar dengan membentulkan kesilapan
pelajar dalam proses pembelajaran
ı Mengajar pelajar mengikut cara kebolehan mereka supaya
mereka sentiasa menikmati pengalaman berjaya dan seterusnya
meningkatkan perasaan penghargaan kendiri dan keyakinan.
ı Menerima pelajar-pelajar sebagai sebahagian dirinya
ı Menggalkkan interaksi positif dikalangan rakan sebaya.
ı Memberi peluang kepadanya memainkan peranan yang penting
ı Memupuk nilai-nilai yang baik daripada rakan sebaya dan guru.
Hbef1403-Seni Dalam Pendidikan cgzul-oum IPKT07
TOPIK 3 DERIA DAN SENI
3.1 PERKEMBANGAN KEPEKAAN DERIA
Pelajar mula mendapat kematangan dalam perkembangan
kepekaaan deria semasa ia masih bayi lagi iaitu ketika berumur
0-2 tahun. mula matang ketika berumur 6-12 tahun
-Sentuhan biasanya dilakukan dengan menggunakan jari. Ini
merupakan aspek perkembangan psikomotor yang mula-mula
diperolehi oleh kanak-kanak. Sebelum kanakkanak itu mula untuk
berbahasa.
-Mendergar melibatkan deria telinga. Untuk aktiviti yang
dijalankan pada deria ini lebih menumpukan kepada persoalan
apa yang mereka dengan?
-Melihat menggunakan deria mata yang mengakibatkan
pengamatan dan pemerhatian.
-Rasa merupakan gerak hati atau kata hati pelajar. membuat
sesuatu persepsi dengan tepat. Persepsi bermaksud seseorang
membuat interpretasi atau memberi makna kepada rangsangan
yang diterima oleh derianya.
Terdapat dua prasyarat bagi pembelajaran pergerakan.
ı Pelajar mesti mempunyai sikap dan tujuan yang positif
terhadap aktiviti pembelajaran
ı Dalam proses pembelajaran, pengetahuan yang sedia ada
dalam struktur kognitif pelajar harus digunakan untuk mengaitkan
dengan pelajaran baru.
-Hidu lebih menekankan kepada aspek penanggapan dgn
penekanan kepada strategi :
ı Kebolehan Mental Pelajar
setiap pelajar mendapat pembelajaran optima mengenai konsep
yang diajar oleh guru
ı Pendekatan Pengajaran
untuk membentuk penanggapan yang baik.
ı Pendekatan Inkuiri Penemuan
Pelajar mencari maklumat sendiri mengenai konsep melalui
situasi penyelesaian masalah. Pelajar akan berfikir dan menaakul
secara mental dengan menggunakan organ deria untuk
menyelesaikan masalah yang dihadapi.
ı Pendekatan Resepsi
Guru menyampaikan maklumat mengenai konsep secara
langsung dengan bergantung kepada pelajar.
ı Pendekatan Deduktif
Guru menghuraikan prinsip dan cirri-ciri penting dalam sesuatu
konsep dengan dikiuti dengan contoh-contoh spesifik yang
mengukuhkan konsep tersebut.
KEPENTINGAN KEPEKAAN DERIA
- Pancaindera ( telinga ) –Pemprosesan kognitif
- Gambar kereta ( alam sekitar )
- Otak manusia (pengamatan) ( apabila kereta berlanggar)
- Manusia sakit (penanggapan) konsep.
Persekitaran
Persekitaran memainkan peranan penting dalam meningkatkan
lagi perkembangan deria pelajar.
(a) Aspek Fizikal
ı Cahaya-dapat menerangi ruang bilik darjah.
ı Peredaran Udara-menimbulkan suasana pembelajaran dan
keselesaan pelajar.
ı Stor-tempat penyimpanan alat dan bahan serta hasil kerja
murid sama ada dalam bilik stor atau almari.
ı Panel dan Rak Pameran-untuk tujuan mempamerkan hasil
kerja murid.
ı Perabot
ı Kemudahan Asas
Sinki dan punca elektrik dipasang ditempat yang sesuai
(b) Aspek Emosi
ı Hiasan Dalaman-menggalakkan lagi interaksi pelajar
ı Ruang-menimbulkan suasana pengajaran pembelajaran yang
selesa dan kondusif
ı Peragaan Hasil Kerja-dapat membina keyakinan dan
kepuasan pelajar dalam menghasilkan kerja seni.
(c) Aspek Sosial
ı Interaksi Murid-dapat menggalakkan interaksi murid dengan
murid dan murid dengan guru.
ı Kemudahan Aktiviti Kumpulan
Faktor yang Mempengaruhi Kebolehan Kepekaan Deria dalam
Proses Pengajaran dan Pembelajaran
ı Jangkaan (rajah) ı Hubungan latar depan dan belakang
ı Penumpuan ı Tempoh masa ı Tugasan jelas
ı Pengalaman ı Susunan objek
Proses estetik dan daya kreativiti pelajar dapat dibahagikan
kepada empat iaitu
(A)merupakan proses individu melalui penajaman daya intuisi,
(b) Persepsi-Persepsi merupakan satu proses kesedaran dan reaksi
individu terhadap rangsangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi
Persepsi
ı Jangkaan ı Hubungan latar depan dan belakang
ı Penumpuan ı Tempoh masa ı Tugasan jelas
ı Pengalaman dan ı Susunan objek
(c) Imaginasi-Merupakan daya khayalan atau kemampuan
menggambarkan sesuatu
(d) Konsepsi pelajar-Proses pembentukan konsep adalah untuk
menyesuaikan maklumat dalam rangsangan untuk membina
perhubungan yang mempunyai perkaitan dalam bentuk konsep
Penggabungjalinan
Penggabungjalinan bermaksud proses mengintergrasikan berbagaibagai
kemahiran untuk menghasilkan satu pelajaran yang
bersepadu dan menyeluruh serta mengelakkan bosan.
Ciri-ciri Penggabungjalinan
a) Ia merupakan integrasi beberapa kemahiran yang terdapat dalam
satu-satu kemahiran iaitu gabungan kem fokus dan kem sampingan
(b) Proses penggabungjalinan berlaku di antara kemahiran yang
berkaitan dengan secara bersepadu serta menyeluruh.
ı Kemahiran belajar untuk belajar- salin nota, ringkasan dll
ı Kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis
ı Kemahiran pelbagai kecerdasan
ı Kemahiran generik-kem komunikasi,IT,kerja dlm kumpulan dll
Kebaikan Penggabungjalinan dalam Pengajaran
ı Sebagai pengukuhan kepada kemahiran yang telah diperolehi
daripada mata pelajaran lain
ı Kemahiran sampingan yang terdapat dalam penggabungjalinan
dapat membantu penguasaan kemahiran focus sebagai yang
dikehendaki dalam objektif pengajaran dan pembelajaran.
ı Pelajar berpeluang untuk menyatupadukan kem-kem yang perlu
dalam kehidupan.
ı Penggabungjalinan berkeupayaan menimbulkan suasana
pembelajaran yang menarik dan mengelakkan kebosanan.
ı Menggalakkan proses pertumbuhan dan perkembangan pelajar
secara seimbang, harmonis dan bersepadu.
TOPIK 4 PENGETAHUAN ASAS DALAM SENI VISUAL
-Pendidikan Seni visual di sekolah rendah menjurus kepada seni
tampak-bidang ı Melukis dan membuat gambarı Membuat rekaan
corakı Membentuk dan membuat binaanı Kraf tradisional
Estetika dalam Pendidikan Seni Visual
(a) Peniruan (menterjemah secara langsung objek) sebagai
Representasi Gambar dan Imej
(b) Ekspresi dalam Perasaan dan Emosi – sedih , gembira
(c) Menggunakan Kaedah Formalistik - penguasaan unsur-unsur
seni seperti garisan, warna, ruang, jalinan, bentuk, dan rupa.
(d) Keaslian- keunggulan idea atau gagasan
Unsur Seni
(a) Garisan
(b) Warna-Warna terdiri daripada;
1. Warna asas - biru, merah dan kuning
2. Warna sekunder- kuning dicampur biru=hijau. Merah dicampur
biru = ungu , kuning dicampur merah = oren
3. Warna tertier- Warna asas + warna sekunder.
(c) Jalinan-Jalinan ialah kesan yang terdapat pada sesuatu
permukaan objek sama ada kasar, halus, kesat dan sebagainya.
Jalinan wujud secara semulajadi atau dari buatan manusia. Jalinan
yang wujud secara semulajadi mempunyai fungsi yang tersendiri
dari ciptaan Yang Maha Kuasa.
Jalinan terbahagi dua jenis:
(i) Jalinan tampak
(ii) Jalinan sentuh
Hbef1403-Seni Dalam Pendidikan cgzul-oum IPKT07
(d) Rupa-cantuman antara dua hujung garisan iaitu permulaan
garisan dan penghujung garisan. rupa organik (garisan luaran
yang berbagai) dan rupa geometri(bentuk yang khusus)
(e) Bentuk-Bentuk secara mudahnya mempunyai isipadu
(i) Bentuk ilusi (maya)- dalam bentuk gambar, catan, foto,
illustrasi- dalam bentuk dua dimensi
(ii) Bentuk konkrit- bersifat tiga dimensi, maujud, berisipadu atau
berjisim dan mempunyai ton, warna, jalinan dan ruang bersifat
tiga dimensi, maujud, berisipadu atau berjisim dan mempunyai
ton, warna, jalinan dan ruang
(f)Ruang merupakan kawasan di antara atau kawasan di
sekeliling objek
Prinsip rekaan terdiri daripada;
ı Harmoni- situasi yang selesa ı Penegasan- menarik perhatian
si pemerhati ı Imbangan- agihan ruang dari segi kedudukannya
ı Kontra- percanggahan atau perlawanan dengan ciri-ciri ı
Pergerakan- sebagai kekuatan imej gambar itu ı Kesatuanmenimbulkan
suatu tema atau keseragaman pendapat
ı Kepelbagaian- kombinasi dari pelbagai gagasan, nilai dan
pesembahan
* yang lain boleh baca dr nota PSV semester lepas.
TOPIK 5 PENGETAHUAN ASAS DALAM MUZIK
Definisi Muzik - satu cabang seni dan juga sains yang
menggabungkan bunyi-bunyi vokal dan atau instrumental
termasuk bunyi-bunyi semula jadi dari persekitaran atau
rekaan dengan satu cara yang dianggap memuaskan mengikut
estetika, corak pemikiran, dan emosi manusia yang juga boleh
mencerminkan sesuatu budaya tertentu.
Prinsip Pengajaran dan Pembelajaran Muzik
ı Mengajar bunyi-bunyian dahulu sebelum tanda-tanda
ı Mendidik pelajar dengan memberikan galakan kepada mereka
supaya memerhati, mendengar, meniru, sereta membezakan
bunyi-bunyi yang didengarnya itu (kaedah penemuan
kendiri).
ı Mengajar satu unsur muzik sahaja (melodi, harmoni, irama,
ekspresi, bentuk, warna ton atau jalinan) pada satu ketika.
(pembelajaran mengikut urutan).
ı Prinsip-psinsip dan segala teori harus diberi hanya selepas
amalan praktik dijalankan (pembelajaran heuristik).
ı Pelajar harus diberi peluang yang mencukupi untuk mengkaji
muzik dan membnuat latihan-latihan (kaedah pendekatan
berkonsep).
ı Nama-nama not untuk nyanyian dan muzik instrumental harus
diselaraskan.
Kaedah-kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Muzik
1.Edwin Gordon boleh dikatakan lebih diberi keutamaan kerana
mengunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran secara
berperingkat atau ‘sequential’.
2. Dalcroze menggunakan gerak geri tubuh badan untuk
menanam kefahaman dan menimbulkan kepekaan atau sensitiviti
terhadap aspekaspek muzik
3. Pendekatan Carl Orff memberi penekanan kepada beranika
jenis pengalaman muzikal. (i) Imitasi (Mengajuk Balik)
(ii) Eksplorasi (Fasa Cari Sendiri)
(iii) Improvisasi- Belajar dari asas ton . Skel pentatonik ialah
skel yang mempunyai lima ton.
(iv) Creation (Mencipta)- penciptaan dengan menggunakan
bahan asas dari fasa-fasa.
(v) Literasi – menulis dan membaca nota muzik
4)Suzuki-menamakan kaedahnya talent education’ atau
pendekatan bakat
5) Gordon mengutamakan prinsip ‘sound before symbol’ dimana
keutamaan diberikan kepada pembelajaran permainan muzik
tanpa notasi dahulu sebelum simbol-simbol muzik diperkenalkan.
Jalinan Monofoni: Apabila muzik itu hanya pada melodi sahaja
iaitu tanpa ada alat iringan atau hanya mempunyai satu bunyi
sahaja.
Jalinan Homofoni: Apabila melodi diringi oleh alat muzikal yang
berharmoni yang mempunyai kod.
Jalinan Polifoni: Apabila satu atau dua melodi dibunyiikan
berterusan dengan menggunakan alat iringan.
Tiga komponen besar dalam pendidikan muzik.
ı Kemahiran Muzikal Nyanyian
ı Kemahiran Muzikal Muzik dengan gerakan
ı Kemahiran muzikal Permainan alat muzik.
Bidang nyanyian memberi penumpuan dan penegasan kepada
aspek postur, pendengaran, sebutan, pernafasan da eknik
pengeluaran suara.
Muzik dengan pegerakan memberi peluang kepada pelajar
menggunakan tubuh badan sebagi respon kepada muzik.
Permainan alat muzik melatih pelajar dalam kordinasi mata,
pendengaran dan psikomotor melalui penglibatan pelajar dalam
kegiatan permainan alat muzik.
GLOSARI
Monofoni – Apabila muzik itu hanya pada melodi sahaja iaitu tanpa
ada alat iringan atau hanya mempunyai satu bunyi sahaja. Tiada
iringan (no accompaniment). Penggunaan satu alat muzik sahaja.
Homofoni – Apabila melodi diringi oleh alat muzikal yang
berharmoni yang mempunyai kod. Seperti gitar, piano, organ dan
sebagainya.
Polifoni – Apabila satu atau dua melodi dibunyiikan berterusan
dengan menggunakan alat iringan.
Komposisi – Kebolehan mengubah lagu
Kemahiran ensemble – Kemahiran bermain alat muzik secara
kumpulan dengan pelbagai alat muzik.